Wie is Visje

De website www.visjeposters.nl is een site waar alle officiele Visje-spreuken te vinden zijn. Je kunt hier alle Visje-leuzen bekijken.

Wie is Visje?
Visje staat niet in verband met enige kerk, groep of bestuur van een bepaalde organisatie, maar wij weten ons afhankelijk van God onze Schepper, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Het christelijk geloof is dan ook de basis van onze werkzaamheden.

Onze Doelstelling
Door middel van teksten en spreuken wil Visje mensen aan het denken zetten over het christelijk geloof. Visje wil christenen bemoedigen in hun geloof, ze uitdagen eens buiten hun vaste kaders te denken en ze aanmoedigen hun geloof met anderen te delen. Daarnaast wil Visje niet-christenen prikkelen tot nadenken over de Bijbelse waarheden.

Het ontstaan van Visje
Voor zover bekend vinden de Visje-posters hun ontstaan bij studentenvereniging Ichthus Maastricht. In de jaren tachtig is daar het idee ontstaan om een christelijke tegenhanger te maken voor de toen opkomende Loesje-posters, om zo de mensen te prikkelen tot nadenken over het christelijk geloof. Enkele leden van Ichthus Wageningen zagen potentie in het idee en hebben posters bedacht en een website opgezet. Vanwege tijdgebrek is de toenmalige site opgeheven en zwierven de Visjes een beetje rond over het internet. In november 2004 gaven twee Dordtse jongeren de site met succes een nieuwe start. Toch bleek het voor hen ook te veel werk om de site goed bij te houden en werd Visje in 2005 overgenomen door uitgeverij MajesticAlly. Door hen is Visje geprofessionaliseerd tot een merk en breed op de markt gezet. Zij hebben naast de bekende posters ook vele andere Visje produkten uitgegeven, zoals kaarten, t-shirts, pennen, stickers, sleutelhangers, een boekje met uitspraken, agenda’s en een scheurkalender. Naast de Visje-produkten hebben zij nog vele andere artikelen, zoals de Gospel-oneliners. Gospel-oneliners zijn posters met kernachtige uitspraken, die versterkt worden door een eenvoudige illustratie. De Gospel-oneliners zijn ook op deze website te vinden.
Alle produkten van MajesticAlly kunnen besteld worden in de christelijke boekwinkels en natuurlijk via www.majestically.nl.

Naamsbetekenis
Het Visje-logo is afgeleid van het Ichthus-teken, dat zijn oorsprong vindt in het begin van onze jaartelling. De eerste christenen werden toen vervolgd en gebruikten dit teken om elkaar te herkennen. Ichthus betekent letterlijk ‘vis’. De I staat voor Jezus, De CH voor Christus, de TH voor Theou, de U voor Uios, de S voor Soter, Ruw vertaald, betekent dit: Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser.

 

Ichtus-Vis