Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker van de website.
Visje Posters behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, zonder daarvan de leden op de hoogte te stellen.

Privacy

Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Visje Posters gebruikt de door u opgegeven gegevens alleen voor het verstrekken van de wekelijkse Visjeposter via email en voor het doen van aanbiedingen van MajesticAlly. Visje Posters valt namelijk onder de verantwoordelijkheid van uitgeverij MajesticAlly.
Visje Posters zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van bovengenoemde activiteiten.
Ook bij het beantwoorden van e-mails wordt nauwkeurigheid betracht. De informatie die Visje Posters van de vragensteller krijgt is altijd vertrouwelijk en zal dan ook vertrouwelijk behandeld worden. Uiteraard worden emailadressen van vragenstellers niet toegevoegd aan de adressenlijst voor de verzending van emails van VisjePosters/MajesticAlly.

Copyright

  1. De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. De overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie is in verband met copyright uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Visje Posters.
    Hierop zijn drie uitzonderingen van toepassing:
    Het uitprinten van Visje-posters voor persoonlijk gebruik. Houd rekening met het feit dat het ophangen van posters in openbare ruimten niet overal is toegestaan. Raadpleeg vooraf eerst de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) binnen uw gemeente.
  2. Het gebruik van Visje leuzen in sociale media. Echter hierbij geldt dat de leuzen wel geplaatst mogen worden op sites/pagina’s van een persoon of bedrijf/instelling, maar dat niet de indruk gewekt mag worden dat het om een site/pagina van Visje Posters zelf gaat.
  3. De banner die wordt aangeboden op de website van Visje posters mag vrij gebruikt worden op welke andere website dan ook.
    Voor deze zonderingen geldt dat het niet in strijd mag zijn met onze doelstelling en dat het niet gebruikt mag worden voor doeleinden met winstoogmerk.